Welkom bij Eén-01.nl

We stellen je bezoek op onze website op prijs en hopen je hier regelmatig terug te zien! Ons aanbod aan informatie is groot en we werken continu hard aan uitbreiding en variatie, met hulp van een aantal bevriende auteurs. Ben je hier voor het eerst dan is het handig om even op het ‘tips en trucs menu’ te klikken, dan krijg je wat aanwijzigingen voor het gebruik van onze website. Het is de bedoeling dat onze website een soort interactieve hangplek voor je wordt, waar je zelf ook input en commentaar wilt geven. Ara’s houden is niet iets dat je zo maar even gaat doen. Of het nu één huiskamer ara is, of een aantal kweekkoppels: denk goed na voordat je er aan begint. Te vaak maken wij opwellingen van mensen mee, die een jaar later al weer aan een totaal andere uitdaging willen beginnen. Dat is niet eerlijk naar de ara’s toe, zeker als het om één huiskamer ara gaat. Die rekent immers op je als maatje! Bezint eer ge begint.

Ara liefhebbers en kwekers

Tijdens onze start was het erg moeilijk om tussen alle informatie het goede van het slechte te filteren. Internet was er nog niet en sommige ‘kwek