Welkom bij Eén-01.nl

We stellen je bezoek op onze website op prijs en hopen je hier regelmatig terug te zien! Ons aanbod aan informatie is groot en we werken continu hard aan uitbreiding en variatie, met hulp van een aantal bevriende auteurs. Ben je hier voor het eerst dan is het handig om even op het ‘tips en trucs menu’ te klikken, dan krijg je wat aanwijzigingen voor het gebruik van onze website. Het is de bedoeling dat onze website een soort interactieve hangplek voor je wordt, waar je zelf ook input en commentaar wilt geven. Ara’s houden is niet iets dat je zo maar even gaat doen. Of het nu één huiskamer ara is, of een aantal kweekkoppels: denk goed na voordat je er aan begint. Te vaak maken wij opwellingen van mensen mee, die een jaar later al weer aan een totaal andere uitdaging willen beginnen. Dat is niet eerlijk naar de ara’s toe, zeker als het om één huiskamer ara gaat. Die rekent immers op je als maatje! Bezint eer ge begint.

Ara liefhebbers en kwekers

Tijdens onze start was het erg moeilijk om tussen alle informatie het goede van het slechte te filteren. Internet was er nog niet en sommige ‘kwekers’ gaven inderdaad bewust verkeerde informatie door! Dan moet je toch voor je zelf bepalen waar je wel en waar je niet iets mee doet. Mede daarom hebben wij deze website opgezet. Een duwtje in de rug van een ieder die z’n hobby op een leuke manier wil beginnen of uitbouwen. Een belangrijke eerste les is dat er meer wegen naar Rome leiden. Doe dingen dus ook op je gevoel en intuïtie en niet alleen omdat je hoort dat die-en-die het ook zo doet… experimenteer zelf en laat je gezond verstand spreken! Vaar niet blind op al die zogenaamde adviezen… Vraag 10 kwekers iets over voeding en je krijgt 12 meningen! Voor iedere bezoeker is er in ruime mate informatie voorhanden. De toekomstig bezitter van een huiskamer ara geven we de nodige informatie mee. Wat is het karakter van de verschillende soorten ara’s? Wat doe je wel en wat niet? Hoe kun je ara’s trainen, hoe voorkom je probleemgedrag? Teveel om hier op te noemen… En natuurlijk hebben we ons eigen aanbod van ara kuikens! We hebben een tijdje met het idee gespeeld een boek over het kweken met ara’s uit te geven, maar dat laten varen omdat een website actueler, interactiever en ook meer van deze tijd is!

Kwekers Alliantie

Deze website heeft als doel uit te groeien tot een kwekers community: de Kwekers Alliantie. We nodigen ara kwekers daarom uit om zich te registreren. Dat garandeert in ieder geval een ieders privacy. We beloven ‘tips en trucs uit de praktijk’. Voor ons allemaal is het van belang om nieuwe en gezonde onverwante koppels op te zetten. Het kunnen ruilen met gelijkgestemde kwekers is dan een prettig voordeel. Zowel voor jonge kuikens als voor oudere ara’s op ‘overschot’. Zeker nu na de import stop er zoveel ara’s naar omringende landen vertrekken. Natuurlijk begrijpen we dat iedere kweker op z’n tijd moet ‘handelen’ om een mooie collectie op te bouwen. Met onze community willen we ons echter niet op het ‘handelaren’ vak richten.

Ara’s geweldige huisdieren?

Vraag dat een ara bezitter en je krijgt veel verschillende antwoorden! Daarom laten we de ara bezitters aan het woord op onze site. We besteden flink wat aandacht aan het opvoeden en trainen van ara’s, om op die manier probleemgedrag te voorkomen. De opvoeding heeft betrekking op een aantal basiscommando’s zoals: ‘opstappen’, ‘afstappen’ en enkele vliegcommando’s. Dit kan vaak op jonge leeftijd al aangeleerd worden en maakt het voor de nieuwe eigenaar gemakkelijker om aan trainen te beginnen. Ook het ‘free flighten’ komt uitgebreid aan bod. Of zoals Chris Biro het zegt: ‘Parrots: more than pets, friends for life!

Onze Ara hobby is in de afgelopen 25 jaar behoorlijk uit de hand gelopen. Het begon allemaal met onze eerste blauwgele ara Caesar van zo’n 12 weken, die bij ons in de huiskamer kwam wonen. Kort daarop kwam onze groenvleugel ara Nero, die we kochten toen zij al één jaar bij andere mensen in de woonkamer zat. Vanwege drukke banen leek ons twee ara’s ook eerlijker en leuker naar Ceasar en Nero toe. Jaren hebben de ara’s in onze tropische serre gewoond, tussen de bananenplanten en verschillende palmbomen. Op een goed moment hebben we de vogelarts gevraagd om van beide het geslacht te bepalen. Wat bleek: Ceasar en Nero zijn poppen! We zijn vervolgens op zoek gegaan naar mannen en voordat we het wisten hadden we 20 koppels en flink wat kuikens in onze baby kamer… Da’s in het kort onze Ara achtergrond. Inmiddels hebben wij veel ervaring als liefhebber en ook als hobby kweker. Ons ding is echt het kweken en grootbrengen van Ara kuikens en ervoor zorgen dat ze op een goede manier in een huiskamer komen. Hierbij zetten we allerlei technische middelen in, zoals broedmachines, couveuses, de eggbuddy, camera’s, computers etc. Voor de duidelijkheid: het is tegen onze principes om kuikens die niet zelfstandig zijn aan particulieren te verkopen, dat gebeurt bij te veel handelaren en kwekers. Maar natuurlijk hebben ook wij ook nog onze dromen op ara gebied… bijvoorbeeld een Hyacint kuiken in de huiskamer en daarmee vervolgens ook kweken in de huiskamer. We zijn inmiddels een aardig eind op weg met het realiseren van onze droom!

In de loop van de jaren is er wel het nodige veranderd in onze ara hobby. Met name de verschillende vogelziektes lijken prominenter aanwezig. Wellicht komt dat doordat we nu natuurlijk beter weten wat er aan de hand is en krijgt het daardoor meer aandacht. Of misschien testen we wel beter als in het verleden… sommige kwekers zeggen zelfs dat we testen totdat we iets gevonden hebben… Ons gehele kweekbestand en ook de kuikens worden door ons getest op de bekende ziektes en bijbehorende virussen. Ara kuikens verkopen we uitsluitend nadat ze door een vogelarts en laboratorium getest zijn op de bekende vogelziektes (Polyoma, PBFD, Chlamydia en PDD/KDS), zodat we ara’s met gezondheidscertificaten kunnen verkopen. In het door ons uitgegeven vogelpaspoort is bovendien een verkoopcontract opgenomen dat een half jaar garantie biedt op ‘verborgen gebreken’, waarop niet te testen is. Want een ara hoort natuurlijk een leven lang mee te gaan… We geven regelmatig lezingen over het kweken met ara’s en aanverwante onderwerpen. Meestal op uitnodiging van een vogelvereniging. Educatie is voor ons een belangrijk onderdeel in de rol van kweker. Voor vragen kunt u ons natuurlijk altijd emailen. Hou onze kalender goed in de gaten om hiervan op de hoogte gehouden te worden! Inschrijven voor de nieuwsbrief is een prima optie om op de hoogte te blijven.