Welkom bij Eén-01.nl

We stellen je bezoek op onze website op prijs en hopen je hier regelmatig terug te zien! Ons aanbod aan informatie is groot en we werken continu hard aan uitbreiding en variatie, met hulp van een aantal bevriende auteurs. Ben je hier voor het eerst dan is het handig om even op het ‘tips en trucs menu’ te klikken, dan krijg je wat aanwijzigingen voor het gebruik van onze website. Het is de bedoeling dat onze website een soort interactieve hangplek voor je wordt, waar je zelf ook input en commentaar wilt geven. Ara’s houden is niet iets dat je zo maar even gaat doen. Of het nu één huiskamer ara is, of een aantal kweekkoppels: denk goed na voordat je er aan begint. Te vaak maken wij opwellingen van mensen mee, die een jaar later al weer aan een totaal andere uitdaging willen beginnen. Dat is niet eerlijk naar de ara’s toe, zeker als het om één huiskamer ara gaat. Die rekent immers op je als maatje! Bezint eer ge begint.

Ara liefhebbers en kwekers

Tijdens onze start was het erg moeilijk om tussen alle informatie het goede van het slechte te filteren. Internet was er nog niet en sommige ‘kwekers’ gaven inderdaad bewust verkeerde informatie door! Dan moet je toch voor je zelf bepalen waar je wel en waar je niet iets mee doet. Mede daarom hebben wij deze website opgezet. Een duwtje in de rug van een ieder die z’n hobby op een leuke manier wil beginnen of uitbouwen. Een belangrijke eerste les is dat er meer wegen naar Rome leiden. Doe dingen dus ook op je gevoel en intuïtie en niet alleen omdat je hoort dat die-en-die het ook zo doet… experimenteer zelf en laat je gezond verstand spreken! Vaar niet blind op al die zogenaamde adviezen… Vraag 10 kwekers iets over voeding en je krijgt 12 meningen! Voor iedere bezoeker is er in ruime mate informatie voorhanden. De toekomstig bezitter van een huiskamer ara geven we de nodige informatie mee. Wat is het karakter van de verschillende soorten ara’s? Wat doe je wel en wat niet? Hoe kun je ara’s trainen, hoe voorkom je probleemgedrag? Teveel om hier op te noemen… En natuurlijk hebben we ons eigen aanbod van ara kuikens! We hebben een tijdje met het idee gespeeld een boek over het kweken met ara’s uit te geven, maar dat laten varen omdat een website actueler, interactiever en ook meer van deze tijd is!

Kwekers Alliantie