Heeft u de afgelopen jaren wel eens meegedaan aan de jaarlijkse tuinvogeltelling? Dan heeft u een dag lang vogels geteld in uw tuin of op uw balkon. De scores werden landelijk netjes verwerkt en dat gaf een beeld van het aantal vogels in Nederland. En ja, de huismus is nog steeds de trotse nummero uno. Het tellen van ara’s is natuurlijk een stukje lastiger, zeker omdat ze niet bij ons in de achtertuin zitten maar in onherbergzame gebieden ergens ver weg in Zuid Amerika. En toch zijn er organisaties die netjes tellingen en/of schattingen bijhouden (zoals BirdLife International). Welke ara verdient dan de prijs van ‘zeldzaamste ara in het wild’? (en de Spix tellen we als uitgestorven, dus dat antwoord is fout). Alle kans dat u dan ‘Hyacint ara’ of de ‘Lears ara’ antwoordt…

Veel vogelkenners zullen inderdaad aangeven dat de Lear’s bijna uitgestorven is. De speciaal opgezette programma’s plus de bescherming van het leefgebied hebben er de afgelopen jaren echter voor gezorgd dat het wat beter gaat met de Lear’s ara. Natuurlijk blijft zo’n ara in zo’n klein leefgebied kwetsbaar, maar inmiddels zitten we weer op bijna 1.000 vogels in de natuur. Dat is bemoedigend. Maar er moet wel opgemerkt worden dat er relatief veel jonge vogels in de populatie zitten. In ieder geval is de Lear’s daarmee niet de meest zeldzame ara in het wild.

blauwkeel1