De blauwgele ara is de meest voorkomende ara soort, zowel in de natuur als in gevangenschap. Als er over ara’s gesproken wordt gaat het in 99% van de gevallen over de blauwgele ara. Het is de goedkoopste soort, hij is het gemakkelijkst in de omgang en verzorging, er is snel mee te kweken en je blijft genieten van het fraaie uiterlijk en tekening.

blauwgele ara 5

Vaak zie je een koppel blauwgele ara’s als pronkstuk op een afwisselende collectie papegaaien. Of een blauwgele ara in de huiskamer als gezelschapsvogel, die bovendien een aardige woordje met de overige gezinsleden meepraat. Een veelzijdige ara die zich in de natuur ook op veel verschillende plekken weet te handhaven. Kortom: voor veel mensen de ideale start van de ara hobby.

De blauwgele ara werd in grote aantallen gevangen en geëxporteerd. Uit onderzoek in de jaren 80 bleek dat om 2.500 ara’s naar de VS te exporteren, er maar liefst 20.000 gevangen moesten worden. Jaarlijkse import quota lagen op duizenden ara’s per land (vooral VS, Japan en diverse landen in Europa). Er is in Europa inmiddels blijvend een importverbod van kracht voor in het wild gevangen vogels. Zeker in Europa zijn er ruim voldoende blauwgele ara’s beschikbaar uit de lokale kweek voor in de huiskamer en de verdere kweek.

Karakter

blauwgele ara 5

Op uitzonderingen na is het karakter van een blauwgele ara heel gemoedelijk. Vaak onderhoudt deze ara goede banden met meerdere gezinsleden. Ook al heeft hij wellicht een voorkeur, dan nog is hij benaderbaar door de rest. Als de blauwgele ara gaat puberen en broedrijp wordt zal het gedrag ook veranderen (overigens net als bij andere ara soorten). Dat gaat gepaard met (pogingen tot) bijten en het vernielen van de omgeving. Vaak beperkt het broedse gedrag zich tot een beperkte periode. Het is dan zaak de ara kort te houden. Op tijd een goede gedragstraining volgen doet hierbij wonderen en is eigenlijk noodzakelijk!

Kweekervaring

Net als andere ara’s kiest een blauwgele ara een partner voor het leven. Toch zijn ze ook op latere leeftijd betrekkelijk eenvoudig te koppelen. De legsels bestaan uit 2 tot 5 eieren en er zijn vaak meerdere legsels per jaar. Een blauwgele kan al broedrijp zijn vanaf 3 jaar, maar gemiddeld is dat 4 tot 6 jaar. De nesten in de natuur zijn holle bomen, in gevangenschap kun je naast vertikale blokken ook kiezen voor horizontale blokken.