geelvleugel ara 5
De geelvleugel ara heeft zeker het mooiste kleurenpalet van alle ara soorten. Het is wonderlijk dat een vogel met zulke prominente kleuren zo succesvol is in de evolutie. Beide sexes hebben dezelfde kleuren en tekening, zodat de kleur in dat opzicht in ieder geval geen functie heeft. Geelvleugels besteden veel aandacht aan elkaar, zijn actief, luidruchtig en continu met elkaar bezig. Ze hebben dan ook behoorlijk de ruimte nodig. De naam ‘Ara macao’ stamt van de taal van de Braziliaanse Tupi indianen. Ara betekent dan ‘sterk’, en Macao staat voor ‘ara’. De verschillende ara soorten spelen een belangrijke rol bij de indiaanse ceremonies. De veren van de ara’s worden gebruikt voor verentooien. Het idee is dat een indiaan met het dragen van veren de krachten van de ara overneemt. Ara’s geven een band met de spirituele wereld. Ara’s worden niet gedood voor de veren, ze worden geplukt. Er komen dan weer nieuwe veren terug en het plukken herhaalt zich weer.

Karakter

Het karakter van de geelvleugel is aanmerkelijk feller en wispelturiger als dat van andere ara’s. 59 minuten in een uur heel lief en dan ineens flink bijten, dat is typisch wat een geelvleugel doet. Een echte pitbull. Er zit minder kracht in de snavel als bijvoorbeeld in de groenvleugel, maar toch komt een beet behoorlijk aan, tot bloedens toe. Meestal is het een vinger, oor of zelfs je lip waar een geelvleugel op uit is. Ook bij bijzonder lieve en met de hand opgefokte geelvleugels blijft dit een probleem, alhoewel de ’59 minuten’ veel goedmaken. Tijdens de broedperiode zijn geelvleugels nog feller en dan bijzonder agressief (ook naar elkaar toe), zeker als het handopfok ara’s betreft. Het is dan zaak uit de buurt te blijven en de ara’s de ruimte te geven. Regelmatig zijn het nerveuze vogels en plukgedrag (zelfs van de ene op de andere dag) komt dan ook voor.

Kweekervaring

geelvleugel ara 5