geelvleugel ara 5
De geelvleugel ara heeft zeker het mooiste kleurenpalet van alle ara soorten. Het is wonderlijk dat een vogel met zulke prominente kleuren zo succesvol is in de evolutie. Beide sexes hebben dezelfde kleuren en tekening, zodat de kleur in dat opzicht in ieder geval geen functie heeft. Geelvleugels besteden veel aandacht aan elkaar, zijn actief, luidruchtig en continu met elkaar bezig. Ze hebben dan ook behoorlijk de ruimte nodig. De naam ‘Ara macao’ stamt van de taal van de Braziliaanse Tupi indianen. Ara betekent dan ‘sterk’, en Macao staat voor ‘ara’. De verschillende ara soorten spelen een belangrijke rol bij de indiaanse ceremonies. De veren van de ara’s worden gebruikt voor verentooien. Het idee is dat een indiaan met het dragen van veren de krachten van de ara overneemt. Ara’s geven een band met de spirituele wereld. Ara’s worden niet gedood voor de veren, ze worden geplukt. Er komen dan weer nieuwe veren terug en het plukken herhaalt zich weer.

Karakter

Het karakter van de geelvleugel is aanmerkelijk feller en wispelturiger als dat van andere ara’s. 59 minuten in een uur heel lief en dan ineens flink bijten, dat is typisch wat een geelvleugel doet. Een echte pitbull. Er zit minder kracht in de snavel als bijvoorbeeld in de groenvleugel, maar toch komt een beet behoorlijk aan, tot bloedens toe. Meestal is het een vinger, oor of zelfs je lip waar een geelvleugel op uit is. Ook bij bijzonder lieve en met de hand opgefokte geelvleugels blijft dit een probleem, alhoewel de ’59 minuten’ veel goedmaken. Tijdens de broedperiode zijn geelvleugels nog feller en dan bijzonder agressief (ook naar elkaar toe), zeker als het handopfok ara’s betreft. Het is dan zaak uit de buurt te blijven en de ara’s de ruimte te geven. Regelmatig zijn het nerveuze vogels en plukgedrag (zelfs van de ene op de andere dag) komt dan ook voor.

Kweekervaring

geelvleugel ara 5
Het is het beste om geelvleugel ara’s al zo jong mogelijk te koppelen. Met broedrijpe vogels van zo’n jaar of vier a vijf oud wordt het al een stuk moeilijker. Dan is het slimmer om bijvoorbeeld vier of zes vogels bij elkaar te zetten, en de vogels zelf een partner te laten kiezen. De ervaring leert dat het beter is om geelvleugels al vanaf 1 tot 2 jaar oud te koppelen, eventueel ook in een iets grotere groep. Daarbij is het prettig als de man één tot twee jaar ouder is als de pop. De man heeft gemiddeld genomen net iets meer tijd nodig om geslachtsrijp te worden (zoals bij vrijwel alle ara’s). Het verschil moet niet te groot worden, anders jaagt de man de pop misschien te veel op. Met een leeftijd van vier tot vijf jaar kunnen geelvleugels al eieren leggen. Wat dat betreft zijn ze meer vergelijkbaar met de blauwgele ara’s als met de groenvleugel ara’s.

Kenmerken

lengte: van 74 tot 95 cm, de helft staart • spanwijdte vleugels 1.12 tot 1.20 meter • gewicht 950 – 1.150 gram • uiterlijk: lichaam oranje- rood tot rood, onder invloed van zonlicht, hoofd ook rood met witte wangen • vleugels rood, geel, groen en blauw, afhankelijk van ondersoort • de hoeveelheid geel varieert sterk • de onder snavel en poten zijn zwart, de bovensnavel is wit, tong is ook zwart • bij volwassen vogel kleurt de iris groen met gele buitenring, bij jonge vogels is de iris donker • populaire vogel als een van de twee partners bij hybrides • staat op de Cites lijst I sinds 01/08/1985 en ook op Cites lijst II van 06/06/1981.

Ondersoorten

geelvleugel ara 5
Er worden inmiddels twee verschillende varianten van de geelvleugel ara erkend, aangeduid als de ‘Ara Macao’ en de ‘Ara Macao Cyanoptera’. De verschillen zitten vooral in de grootte van de vogels, maar daarnaast ook op andere punten. Bijvoorbeeld de breedte van de start, de kleur op de onderzijde van de vleugels en al of niet blauwe stippen in de  gele banden op de vleugels. Beide ondersoorten hebben ook een iets andere kleurstelling, waarbij er groen of juist blauw aanwezig is.  Het is lastig om de beide ondersoorten te duiden, zeker ook op foto’s. Daarnaast is er vaak ook sprake van een mix tussen beide ondersoorten, een vorm van hybride dus.

geelvleugel ara 5

In het verleden is vooral de Ara Macao Macao naar de USA en Europa verscheept, terwijl de Ara Macao Cyanoptera voornamelijk in Zuid Afrika terecht gekomen is. Vanuit Zuid Afrika zijn daarna weer de nodige cyanoptera’s naar Europa geëxporteerd. Het gaat echter om kleine getallen, waardoor de cyanoptera eigenlijk nauwelijks aanwezig is in Europa. Daardoor is het een zeer gewilde ara.

De indeling van de verschillende varianten wordt niet door iedere wetenschapper gedragen. De verschillen zijn volgens hen nog steeds te gering om te spreken van een specifieke ondersoort en worden naar hun mening veroorzaakt door het verspreidingsgebied. Zo zijn er meer afwijkingen in sommige gebieden, terwijl dan niet gesproken wordt over een ondersoort. DNA analyse zal in de toekomst moeten uitwijzen hoe groot de verschillen tussen de twee (en misschien wel drie varianten nu werkelijk zijn). Bij de groenvleugel ara is er ook sprake van vergelijkbare verschillen, terwijl er hier geen ondersoorten erkend worden. Kwekers zijn in ieder geval gek op de verschillen!

Verspreidingsgebied

Van alle ara soorten heeft de geelvleugel het grootste verspreidingsgebied: zo’n 6.7 miljoen vierkante kilometer verdeeld over Midden Amerika en Zuid Amerika. De verspreidingsgebieden zijn niet meer op elkaar aangesloten. Van Mexico en Panama naar Colombia, rondom de Amazone, Venezuela, Bolivia, Peru en Brazilië. Met name op Costa Rica is de populatie de laaste jaren sterk afgenomen, tot twee kleinere regio’s. Al met al maar zo’n 20% van het totale gebied van enkele tientallen jaren daar voor. Ondanks het grote verspreidngsgebied is er sprake van kleinere kolonies die vaak relatief ver uit elkaar leven. Mede hierdoor zijn de geelvleugels niet direct met uitsterven bedreigd. De reden om ze toch op de Cites Lijst 1 te zetten heeft dan waarschijnlijk ook meer te maken met een poging de illegale handel in deze kleurrijke ara’s tegen te gaan.

Voedsel

Uit onderzoek blijkt dat geelvleugel ara’s in Peru maar liefst 38 soorten fruit en noten op de menulijst hebben staan. In Costa Rica is soortgelijk onderzoek met ongeveer dezelfde resultaten uitgevoerd. Veel noten en fruit worden al gegeten als ze nog niet rijp zijn, voordat andere diersoorten ze voor zijn. Om te ontgiften van dit onrijpe fruit, eten de geelvleugel ara’s graag klei.