hyacint ara
De Hyacint ara is voor veel vogelliefhebbers een droom en staat bovenaan het wensenlijstje. De latijnse naam komt van een samentrekking van ‘a nodo rhynchus’, ofwel ‘een snavel zonder tanden’, en ‘hyacnithinus’ ofwel een verwijzing naar een bloem met dezelfde kleur. De Hyacint is onderdeel van de Ara familie, maar is tegelijkertijd in vele opzichten een buitenbeentje. De reproductiegraad is lager, vaak maar één jong in 2 jaar. Een jong wordt tot bijna een jaar verzorgd door de ouders (ook in gevangenschap duurt het bijna een jaar voor een jonge vogel geheel zelfstandig is). Hyacinten paren het hele jaar door, echter wel intensiever tijdens het broedseizoen. De eerste maand van een jong kuiken is aanmerkelijk risicovoller als bij een andere ara soort. De sterfte in die maand is een stuk hoger. De latere maanden verlopen met ‘ups en downs’, waarbij ook hele periodes zitten dat het kuiken matig eet. Verwar dit echter niet met zelfstandig worden!

hyacint ara

Karakter

Het kan niet worden ontkend dat een goed getrainde en opgevoede Hyacint een aantrekkelijke vogel is voor in de huiskamer. Het is ongelooflijk hoe vriendelijk deze reus onder de ara’s kan zijn. Natuurlijk heeft een Hyacint ook de potentie om eens flink huis te houden: de kracht van de snavel is groot. Gelet op de ethische aspecten hebben veel mensen moeite een hyacint in de huiskamer te zien. Er zijn weinig vogels beschikbaar en de broedresultaten zijn slecht. Daarom zou het aan te bevelen zijn de hyacinten in gevangenschap in broedprogramma’s op te nemen. Dit komt echter maar matig van de grond. De beste broedresultaten worden geboekt door particulieren en niet door instellingen zoals dierentuinen. Totdat Hyacinten broedrijp zijn valt er natuurlijk ook heel wat te genieten in de huiskamer…

hyacint ara