Hybride ara’s

hybride ara

Inleiding

Het valt niet te ontkennen dat er steeds meer hybride ara’s gekweekt worden. Een trend die al jaren terug ingezet is in de VS en die ook overgewaaid is naar Europa. Een hybride ara is een ara die uit twee (of zelfs meer) verschillende soorten is voortgekomen, waarbij de ouders veelal bewust bij elkaar gezet zijn. Iets heel anders als een mutant, wat een speling van de natuur is (en uit één soort komt). Het kweken van hybride ara’s is een controversieel onderwerp, met sterke voorstanders en ook sterke tegenstanders. Hoe het ook zij, deze bemoeienis van de mens geeft duidelijk aan dat ara’s aan het domesticeren zijn. Zoals met andere gedomesticeerde dieren probeert de mens de ontwikkeling naar de hand te zetten.

In de natuur komen op zeer beperkte schaal hybride ara’s voor. Meestal hebben de natuurlijke soorten een ander verspreidingsgebied, of hebben ze andere voorkeuren waardoor ze elkaar zelden tegen komen. Maar dat het kan, bewijst het verhaal van de laatste wilde Spix ara met het Maracana popje. Helaas zonder te reproduceren…

Argumenten tegenstanders

hybride ara

Een kweker die zich in laat met de hybride kweek, wordt al snel verketterd door tegenstanders van de hybride kweek. Het meest gehoorde argument van tegenstanders is dat ‘als de natuur het gewild zou hebben, de hybride vorm er wel zou zijn’. Gedacht langs de lijn van Darwin, met het recht van de sterkste als één van de uitgangspunten. Er bestaan in de natuur geen ‘harlekijn ara’s’, omdat deze niet overleven, en dus moet je het in gevangenschap ook maar niet willen. En op die manier de bloedlijnen en genen zuiver houden. Maar… de genen tussen de verschillende soorten schelen niet eens 1%. En mag je dan wel ondersoorten door elkaar heen zetten? Er zijn trouwens ook wel gevallen bekend van soorten dieren die juist als hybride succesvoller zijn (zoals bijvoorbeeld de Geafrikaniseerde Honingbij, ofwel ‘killer bee’ die in de beschrijving van de Spix al eerder genoemd is. Of de muilezel, als hybride variant tussen een paard en een ezel).  Dus kloppen deze argumenten wel, of zijn het gewoon ‘politiek correcte open deuren’?

Argumenten voorstanders

hybride ara

Ook het kweken van de natuurlijke soorten ara’s in gevangenschap is al een vorm van domesticatie. Alleen de sterke individuen, bestand tegen onder andere de gevolgen van transport, stress en ziektes, krijgen de kans te reproduceren. Van deze sterke individuen zullen de nakomelingen in grote aantallen overleven, omdat er geen natuurlijke vijanden bestaan en het hele legsel waarschijnlijk opgroeit (in de natuur is dat niet zo!). Uit cijfers blijkt dat maar 1 op de 8 in het wild gevangen blauwgele ara’s de tocht naar gevangenschap overleefde, waarbij onbekend is hoeveel procent daar weer succesvol van is geweest met reproduceren. De kweek is dus al onderhevig aan ‘menselijke selectie en voorkeuren’. Dus wat maakt de hybride kweek dan nu zoveel onnatuurlijker als het houden van de natuurlijke soorten?

hybride ara

Een ander argument van de voorstanders is dat de hybridekweek het mogelijk maakt om (naast het uiterlijk) ook het karakter van de hybride soort te beïnvloeden. Geen idee of dat wetenschappelijk te onderbouwen is, maar het klinkt wel aardig. Er is  onderzoek bekend onder vossen, waarbij in 10 generaties grote voortgang is geboekt met domesticatie. Maar geldt dit ook niet voor een natuurlijke soort ara? Stel dat we 10 generaties lang Hyacinten in de huiskamer houden? Hebben we dan ara’s zonder stress en verenplukken, die gewoon in de familie meeleven? Andere argumenten voor de hybridekweek: de hybride ara’s hebben ‘mooiere’ kleuren, en je kunt proberen om ziektes uit hybrides te kweken (alhoewel dit laatste een lastig te scoren argument is).

Het ultieme voorbeeld van de hybride kweek is natuurlijk de domesticatie van de hond, waarbij alle hondenrassen uiteindelijk afstammen van de wolf. Dus wie weet wat de hybride kweek van ara’s ons uiteindelijk gaat brengen? En wellicht nog een klein lichtpuntje in deze tijd van ‘positieflijsten’… misschien dat de hybride ara’s deze vorm van ‘moderne slachting’ wel gaan overleven, zodat we onze hobby kunnen voortzetten?

De verschillende generaties van hybride ara’s

hybride ara

Er wordt onderscheid gemaakt in hybrides van de eerste generatie (F1), de tweede generatie (F2) en de derde generatie (F3). Dit is meer een definitie kwestie als wat anders… Bij een hybride van de eerste generatie, zijn beide ouders van een natuurlijke soort (maar niet dezelfde natuurlijke soort, want anders zou het geen hybride ara zijn). Een Catalina hybride ara heeft als ouders een Blauwgele ara en een Geelvleugel ara. Er wordt geen verschil gemaakt qua geslacht, alhoewel dit best invloed heeft op de kleuren, bouw en wellicht ook wel het karakter.

Bij een hybride van de tweede generatie is één van ouders zelf al een hybride, en de andere ouder is van een natuurlijke soort. Een hybride nakomeling van een Catalina ouder en een Groenvleugel ouder, is een hybride van de tweede generatie. Overigens met als algemeen geaccepteerde naam ‘Flame ara’. Het is maar dat u het weet.

Als beide ouders zelf al een hybride zijn, noemen we een nakomeling een hybride van de derde generatie. Een kruising van een Ruby ara (Groenvleugel x Geelvleugel) met een Harlekijn ara (Blauwgele x Groenvleugel) is dus van de derde generatie (en heet in de VS een Quatro ara, en waarom dat zo is laat zich wel raden!).

Op deze manier ontstaan aardige toverballen, zeker als er ook nog sexe effecten meegenomen worden. Het kroost van een 1-0 Geelvleugel ara en een 0-1 Ara militaris (een Shamrock ara) zal er waarschijnlijk anders uitzien als het kroost van een 1-0 Ara militaris en een 0-1 Geelvleugel ara (toch nog steeds met Shamrock ara als naam). Er wordt vaak gezegd dat de vader het dominante gen met betrekking tot de kleur heeft. Anderen beweren dat het juist draait om het geslacht van de nakomelingen: een popje heeft overwegend de kleuren van de vader, en een mannetje heeft overwegend de kleuren van de moeder. Nader onderzoek is nodig om uit te wijzen hoe dit zit.

Krijgen hybride ara’s eigenlijk wel jongen?

hybride ara

Bij veel ‘interraciale relaties’ in het dierenrijk zijn de nakomelingen steriel. Bij hybride ara’s valt op dat de F1 en F2 generaties vrijwel normaal vruchtbaar zijn, terwijl bij de F3 generaties juist vaker onvruchtbaarheid voorkomt. De