hybride ara

Inleiding

Het valt niet te ontkennen dat er steeds meer hybride ara’s gekweekt worden. Een trend die al jaren terug ingezet is in de VS en die ook overgewaaid is naar Europa. Een hybride ara is een ara die uit twee (of zelfs meer) verschillende soorten is voortgekomen, waarbij de ouders veelal bewust bij elkaar gezet zijn. Iets heel anders als een mutant, wat een speling van de natuur is (en uit één soort komt). Het kweken van hybride ara’s is een controversieel onderwerp, met sterke voorstanders en ook sterke tegenstanders. Hoe het ook zij, deze bemoeienis van de mens geeft duidelijk aan dat ara’s aan het domesticeren zijn. Zoals met andere gedomesticeerde dieren probeert de mens de ontwikkeling naar de hand te zetten.

In de natuur komen op zeer beperkte schaal hybride ara’s voor. Meestal hebben de natuurlijke soorten een ander verspreidingsgebied, of hebben ze andere voorkeuren waardoor ze elkaar zelden tegen komen. Maar dat het kan, bewijst het verhaal van de laatste wilde Spix ara met het Maracana popje. Helaas zonder te reproduceren…

Argumenten tegenstanders

hybride ara

Een kweker die zich in laat met de hybride kweek, wordt al snel verketterd door tegenstanders van de hybride kweek. Het meest gehoorde argument van tegenstanders is dat ‘als de natuur het gewild zou hebben, de hybride vorm er wel zou zijn’. Gedacht langs de lijn van Darwin, met het recht van de sterkste als één van de uitgangspunten. Er bestaan in de natuur geen ‘harlekijn ara’s’, omdat deze niet overleven, en dus moet je het in gevangenschap ook maar niet willen. En op die manier de bloedlijnen en genen zuiver houden. Maar… de genen tussen de verschillende soorten schelen niet eens 1%. En mag je dan wel ondersoorten door elkaar heen zetten? Er zijn trouwens ook wel gevallen bekend van soorten dieren die juist als hybride succesvoller zijn (zoals bijvoorbeeld de Geafrikaniseerde Honingbij, ofwel ‘killer bee’ die in de beschrijving van de Spix al eerder genoemd is. Of de muilezel, als hybride variant tussen een paard en een ezel).  Dus kloppen deze argumenten wel, of zijn het gewoon ‘politiek correcte open deuren’?

Argumenten voorstanders

hybride ara