spix ara
Op 1 december 2000 ging de mededeling als een lopend vuurtje de wereld rond: de laatste in het wild levende spix was verdwenen! Een grotere schok was niet mogelijk. Het was een mannetje van ruim 20 jaar oud, dat samen leefde met een Ara Maracana pop. De eieren die daaruit voort kwamen zijn door onderzoekers vervangen door echte Ara Maracana eieren. De eieren van het hybride koppel zijn nooit uitgekomen, zodat onduidelijk is of de Spix man überhaupt vruchtbaar was. Voordat het bericht over de vermissing kwam is er 8 weken intensief naar de Spix man gezocht. Waarschijnlijk is de Spix man overleden aan een ziekte of wellicht ten prooi gevallen aan roofdieren of roofvogels. In de omgeving zwierven wat valken rond. Hoe het ook zij, de Spix ara werd vanaf dat moment helaas als uitgestorven beschouwd, alhoewel het onherbergzame gebied nog niet tot in detail is onderzocht. Er worden pogingen ondernomen tot herintroductie in de natuur.

spix ara

De Spix ara dankt haar naam aan de Duitse natuurwetenschapper en bioloog Johann Baptist von Spix. Deze was van 1817 tot 1820 op expeditie naar het Amazone gebied in Brazilië, waar hij dieren, planten en ook vogels in kaart bracht. Hij nam duizenden specimen mee terug naar Duitsland en zelfs ook indianen kinderen. Tijdens deze reis heeft hij ook de Spix ara ontdekt. Von Spix werd beroemd met zijn geïllustreerd reisverslag. Later werd hij curator van de Zoologische Staatssammlung München.

In 1988 bleken de laatste vijf wilde Spix ara’s verdwenen te zijn, waarna een uitgebreide zoektocht opgezet werd. Daarbij werd één Spix man ontdekt (die in 2000 verdwenen is). In de tussenliggende periode is een Spix pop uit gevangenschap geïntroduceerd, in de hoop dat een koppel zou ontstaan. Kort na de herintroductie is de pop dood gevonden bij hoogspanningskabels. Waarna de Spix man dus koos voor een Maracana pop.

spix ara