spix ara
Op 1 december 2000 ging de mededeling als een lopend vuurtje de wereld rond: de laatste in het wild levende spix was verdwenen! Een grotere schok was niet mogelijk. Het was een mannetje van ruim 20 jaar oud, dat samen leefde met een Ara Maracana pop. De eieren die daaruit voort kwamen zijn door onderzoekers vervangen door echte Ara Maracana eieren. De eieren van het hybride koppel zijn nooit uitgekomen, zodat onduidelijk is of de Spix man überhaupt vruchtbaar was. Voordat het bericht over de vermissing kwam is er 8 weken intensief naar de Spix man gezocht. Waarschijnlijk is de Spix man overleden aan een ziekte of wellicht ten prooi gevallen aan roofdieren of roofvogels. In de omgeving zwierven wat valken rond. Hoe het ook zij, de Spix ara werd vanaf dat moment helaas als uitgestorven beschouwd, alhoewel het onherbergzame gebied nog niet tot in detail is onderzocht. Er worden pogingen ondernomen tot herintroductie in de natuur.

spix ara

De Spix ara dankt haar naam aan de Duitse natuurwetenschapper en bioloog Johann Baptist von Spix. Deze was van 1817 tot 1820 op expeditie naar het Amazone gebied in Brazilië, waar hij dieren, planten en ook vogels in kaart bracht. Hij nam duizenden specimen mee terug naar Duitsland en zelfs ook indianen kinderen. Tijdens deze reis heeft hij ook de Spix ara ontdekt. Von Spix werd beroemd met zijn geïllustreerd reisverslag. Later werd hij curator van de Zoologische Staatssammlung München.

In 1988 bleken de laatste vijf wilde Spix ara’s verdwenen te zijn, waarna een uitgebreide zoektocht opgezet werd. Daarbij werd één Spix man ontdekt (die in 2000 verdwenen is). In de tussenliggende periode is een Spix pop uit gevangenschap geïntroduceerd, in de hoop dat een koppel zou ontstaan. Kort na de herintroductie is de pop dood gevonden bij hoogspanningskabels. Waarna de Spix man dus koos voor een Maracana pop.

spix ara

Karakter

Er is weinig bekend van het karakter van de Spix ara. Met een dergelijk kleine populatie moet je je ook afvragen wat het verschil is tussen het karakter van een soort en het karakter van een individu. Uit eigen observatie concluderen wij dat in ieder geval de Spix ara’s op Loro Parque hele rustige vogels zijn.

Kweekervaring

In gevangenschap leven volgens de tellingen ongeveer 120 Spix ara’s, waarvan er maar 78 mee doen aan een wereld wijd kweekprogramma. Jaarlijks komen er zo’n 8 jongen bij die door mensen opgevoed worden, omdat de risico’s minder groot zijn als bij natuurbroed. De grootste collecties zitten bij Al Wabra (50), Berlijn (14) en Loro Parque (6).

spix ara

Kenmerken

lengte: van 55 tot 57 cm, de helft staart • spanwijdte vleugels 76 tot 79 cm • gewicht 296 – 400 gram • uiterlijk: blauw lijf, hoofd wat bleker, blauw grijze tot bruine tinten, diverse blauwe tinten • de onderkant van de vleugels en staart is zwart • de snavel en poten zijn zwart • binnen ring ogen is goudkleurig met daarbinnen nog een grijze ring • witte naakte plek op wangen, op latere leeftijd wordt dit grijs blauw • in de natuur helaas uitgestorven • jonge vogels hebben lichtere kleuren op veren en poten en veranderen van kleur op een leeftijd van 1 tot 2 jaar • dan worden de donkere ogen ook lichter van kleur

spix ara

• staat op de Cites lijst I sinds 01/07/1975.


Er zijn geen ondersoorten bekend.
Ondersoorten

Verspreidingsgebied

Het verspreidingsgebied van de Spix ara was de Braziliaanse staat Bahia. Naar alle waarschijnlijkheid is die locatie ontstaan vanwege de afhankelijkheid van de Caraibeira boom. Johann von Spix gaf in zijn reisverslagen al aan dat deze ara maar een klein verspreidingsgebied had en daarbinnen ook maar heel sporadisch voorkwam. Daarmee was de Spix ara natuurlijk extreem kwetsbaar. Er is onderzoek gedaan naar de redenen van het uitsterven van de Spix ara. Eén van de redenen is het feit dat de Spix ara nesten maakte in de Caraibeira boom. Ook de ‘Killer Bee’ ofwel de Geafrikaniseerde Honingbij is gek op die boom en maakte korte metten met de Spix ara. Ook de illegale vangst, het verdwijnen van het leefgebied, en de kwetsbaarheid van de populatie speelden een belangrijke rol.

Voedsel

Er is gelukkig al veel eerder onderzoek gedaan naar wat de Spix ara in de natuur eet. Allereerst natuurlijk de vruchten van de Caraibeira boom, daarnaast vruchten en zaden van zo’n 10 lokale bomen. Uit een ontlastingsonderzoek bleek zo’n 90% uit zaden te bestaan.