Feiten en cijfers van de Gezelschapsdierensector 2011

Gezelschapsdieren zijn niet meer weg te denken uit de tegenwoordige maatschappij. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het hebben van een gezelschapsdier een positieve invloed kan hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de eigenaar. Ze bevorderen de kwaliteit van het leven gunstig. Het ministerie van Economische Zaken laat sinds een aantal jaren onderzoek doen naar de Gezelschapsdierensector. De resultaten van dat onderzoek zijn vastgelegd in het bijgaande rapport ‘Feiten en Cijfers van de Gezelschapsdierensector’. Het wordt uitgegeven door het Forum Welzijn Gezelschapsdieren van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Enkele highlights uit het rapport zijn hieronder weergegeven.

In Nederland neemt het aantal gezelschapsdieren de laatste jaren af, waarschijnlijk door de economische situatie en de verdere verstedelijking van Nederland. De huisdieren in Nederland betreffen vooral de volgende soorten:

DiersoortAantal dieren Toename sinds 2006
Vissen (vijvervissen en aquariumvissen)16,2 miljoen-/- 10%
Postduiven5 miljoen0%
Katten2,9 miljoen-/- 13%
Zang- en siervogels2,0 miljoen-/- 41%
Honden1,5 miljoen-/- 17%
Konijnen0,94 miljoen-/- 4%
Knaagdieren0,86 miljoen8%
Reptielen0,25 miljoen0%
Totaal29,6 miljoen-/- 14%

In Nederland zijn vijftien grotere dierenbeschermingsorganisaties actief. Het merendeel richt zich op één bepaalde diersoort, zoals vogels, vissen of papagaaien. Een deel van deze organisaties houdt zich ook bezig met een vorm van dierenopvang. Daarnaast zijn nog ongeveer 250 andere, kleinere organisaties die zich bezighouden met de opvang van dieren.

Feiten

Het internet is inmiddels een belangrijk medium voor de handel in dieren. Onderzoek in 2006 liet zien dat hier in een periode van twee weken 86.000 dieren aangeboden werden met een economische waarde van negen miljoen euro. Circa 150 groothandelbedrijven en 2.336 detailhandelsbedrijven zijn actief op het gebied van verkoop van dieren en dierbenodigdheden. De supermarkt neemt een steeds belangrijkere plaats in bij de aankoop van diervoeding en benodigdheden met een gestegen marktaandeel van 41% naar 50%.

Voor verschillende diersoorten worden jaarlijks vele honderden wedstrijden, tentoonstellingen, beurzen en kampioenschappen georganiseerd. Het aantal dierenartsen voor gezelschapsdieren (1688) is vergeleken met 2006 met 16% gestegen. Het aantal dieren waarvoor een speciale dierenverzekering is afgesloten stijgt jaarlijks en bedraagt momenteel circa 180.000.

Een huishouden geeft jaarlijks gemiddeld € 270 uit aan voeding en verzorging voor gezelschapsdieren. In totaal wordt in Nederland jaarlijks € 2,1 miljard aan gezelschapsdieren besteed. De economische betekenis van gezelschapsdierensector in Nederland blijft stijgen en wordt geschat op een totaal van € 3 miljard. De sector verschaft werkgelegenheid aan ongeveer 18.000 FTE’s. De gezelschapsdierensector in Nederland vormt hiermee een economische factor van grote betekenis.

Kromsnavels in Nederland

Het rapport heeft ook wat interessante bevindingen over de kromsnavels in Nederland. In de bovenstaande tabel maken de kromsnavels deel uit van de ‘Zang- en siervogels’, waarvan er volgens het onderzoek dus 2 miljoen zijn in Nederland. De schatting van het aantal kromsnavels is gebaseerd op het aantal uitgegeven ringen over de afgelopen jaren. Op basis daarvan komt de schatting uit op 342.000 kromsnavels. Over de afgelopen jaren is er een daling van ongeveer 5%. Deze daling heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de ‘vergrijzing’ van vogelliefhebbers (heel herkenbaar!) en het jaren geleden ingestelde importverbod.

Als opvangcentra worden de Stichting Papegaaienhulp (23 kromsnavels opgevangen in 2010) en NOP genoemd. Het is de onderzoekers niet bekend hoeveel kromsnavels opgevangen worden in het NOP (ook dat is herkenbaar). Daarmee blijft de opvang van kromsnavels in aantallen ver achter bij andere diersoorten.