Een bekend oud-hollands gezegde luidt ‘in mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet’. Eigenlijk klopt er geen bal van. Er zijn genoeg vogelsoorten die zich niet aan deze planning houden, zoals bijvoorbeeld vroege vogels als de bosuil (vanaf februari) of de kwartelkoning (rond augustus). De griet (beter bekend als de grutto) legt haar eieren meestal in april, terwijl de koekoek toch echt wel broedt in mei. Dus de tegelwijsheid kunnen we wel naast ons neerleggen.

Vogels leggen hun eieren als er genoeg eten te vinden is voor het toekomstige grut. De laatste jaren is er een trend waarneembaar dat vogels steeds vroeger in het jaar hun eieren leggen. Dit komt doordat de temperatuur al eerder in het jaar oploopt, en dat is goed voor bijvoorbeeld insecten en wormen. Dus voor veel vogels verschuift mei naar april… of misschien zelfs nog vroeger.

Hoe zit dat met deze wijsheid voor de ara familie?

In de natuur broeden ara’s in het voorjaar of de vroege zomer. Dat heeft natuurlijk te maken met de beschikbaarheid van voldoende voedsel voor de jonge ara’s. Aangezien ara’s in het wild leven in Zuid- en Midden Amerika, zijn de jaargetijden daar natuurlijk precies gespiegeld aan die van ons op het noordelijk halfrond. Dus de periode mei t/m augustus is bij ons de periode waarin de ara’s normaal gesproken de eieren leggen, uitgaande van 1 tot 2 legsels. Daarnaast zijn er wat kweekkoppels waar nog hard ingebakken zit dat ze op het schema van Zuid-Amerika broeden, die hier dus in november spontaan eieren gaan leggen. En zo af en toe is er een kweekkoppel dat het hele jaar werk maakt van nakomelingen. Maar verreweg de meeste kweekkoppels houden zich aan de periode mei t/m augustus.

In de afgelopen jaren was het al erg vroeg warm, waardoor de kweekkoppels al sneller in broedstemming kwamen. Soms ruw onderbroken door de invallende kou en nachtvorst, waardoor alles niet doorzette. Vaak begon de pop al vroeg met leggen, maar was de man er gewoon nog niet aan toe. Heel onhandig, het gevolg was een onbevrucht eerste legsel. Daarna gevolgd door een bevrucht tweede legsel in de normale periode. Veel kwekers hebben daardoor wat mindere jaren achter de rug of ervaren op z’n minst de veranderingen. Als de klimaatverandering zich op deze manier blijft ontwikkelen zal dat zeker gevolgen hebben op het kweekseizoen van de ara’s.

Eerlijk gezegd is mei dus volstrekt de verkeerde maand om een jonge ara te willen kopen. De ara’s van het vorige kweekseizoen zijn al lang weg, en de beschikbaarheid van nieuwe jonge ara’s is nog niet op gang gekomen… die zitten nog in een ei. Voordat de eieren uitgekomen zijn (bijna 4 weken) en de kuikens zelfstandig kunnen eten (wettelijke periode van 19 weken) is het een half jaar later. Dan zitten we dus in ruim in oktober of zelfs november. Liefhebbers die willen freeflighten met hun ara zijn altijd op zoek naar vroege vogels, ara’s die vroeg in het jaar geboren zijn. Of in het einde van het jaar ervoor, dus november of december. De reden is duidelijk…als de jonge ara een week of 12 is wil je starten met de opleiding en de socialisatie. Daar bovenop wil je het liefst niet in oktober of november starten met de eerste vlieguren buiten. Dan is het nat en guur, en dat is voor de vogels niet leuk en voor de trainer al helemaal niet. Freeflighten met een beetje mooi weer is natuurlijk veel aantrekkelijker!

De prijzen zijn het gevolg van vraag en aanbod, waardoor je ziet dat in de eerste maanden van het jaar de prijzen wat hoger liggen. Het aanbod is dan dus klein en de vraag juist wat groter. Sommige handelaren en kwekers stellen dan de prijzen tijdelijk naar boven bij voor handtamme ara’s.

Tot zover de tegeltjes wijsheid… aan te passen tot ‘in mei leggen alle ara’s een ei, behalve de eigenwijzen, die leggen in de meimaand niet’.