Saving the  Blues!

Wat is je associatie bij de kreet ‘Saving the blues!’? Denk je dan aan de afgang van het Franse voetbalteam op het WK in Afrika? Of denk je dan aan je favoriete muziek en schiet je direct in de danshouding? Wij denken bij ‘Saving the blues’ aan de blauwkeel ara’s en aan het Nido Adoptivo project in Bolivia waarbij de Bird Endowment organisatie een belangrijke rol speelt! Lees verder voor meer informatie!

De Bird Endowment organisatie richt zich op het voorkomen van het uitsterven van de Blauwkeel ara. Enerzijds door een uitgekiend kweekprogramma, waarbij in de faciliteiten van Bird Endowment blauwkeel ara’s gekweekt worden. Anderzijds ook door het ondersteunen van projecten in Bolivia, gericht op het beschermen van de kweekparen en hun nakomelingen in het wild. Projecten zoals bijvoorbeeld het Nido Adoptivo project.

Het doel van het Nido Adoptivo project is het aantal nakomelingen van de Blauwkeel ara’s in Bolivia toe te laten nemen, door een strategie gericht op het plaatsen van extra broedkasten in de bomen. De broedkasten zijn gedeeltelijk voorzien van camera’s. Deze strategie is opgezet samen met de Boliviaanse NGO Asociación Armonía en met Loro Parque Fundación. De verschillende initiatieven lopen sinds 1995, het Nido Adoptivo project kende de voorbereidingen in het seizoenen 2005-2006 en 2006-2007. In het eerste echte seizoen 2007-2008 was de doelstelling om 20 broedkasten te plaatsen, met medewerking van 34 sponsoren die ieder $250 hebben voldaan. Uiteindelijk zijn het 51 broedkasten geworden!

Deze broedkasten zijn allemaal in gebruik genomen, helaas niet altijd door de gehoopte bewoners… 24 kasten zijn bewoond door blauwgele ara’s, 6 door conures, 4 door eendensoorten en 4 door blauwkeel ara’s. De rest door overige dieren waaronder ook bijen en wespen. Sommige broedkasten hadden in één seizoen meerdere bewoners. In totaal zijn er het eerste seizoen 35 blauwgele ara’s en 4 blauwkeel ara’s grootgebracht.

In de jaren erna is het aantal blauwkeel ara’s dat succesvol grootgebracht is gestegen. Inmiddels zijn er maar liefst 18 blauwkeel ara’s uitgevlogen. Dit lijkt misschien weinig, maar op de totale populatie en met de levensverwachting is dit een aanzienlijk en belangrijk aantal.  Het Nido Adoptivo project is op het moment op zoek naar sponsoren voor het kweekseizoen 2010-2011. Aanmelden kan via een PayPal betaling van $250 op deze site.

v

[youtube id=”http://www.youtube.com/embed/Oq_T7aBhUKg” width=”550″ height=”300″ wmode=”transparent” showinfo=”1″ autohide=”0″ quality=”hd720]