Geachte heer/mevrouw,

Het CITES-bureau wenst u allereerst de beste wensen voor 2014. Hierbij ontvangt u de CITES nieuwsbrief van november-december 2013. In de nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van het CITES-bureau.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

Wijzigingen in de Regeling aanwijzing douanekantoren en beschermde dier- en plantensoorten
Documenten aanvragen in het land waar de specimens zich bevinden
Oproep tot het terugsturen van ongebruikte of verlopen documenten
Wat valt er precies onder het Europees grondgebied?
Reizen met muziekinstrumenten
Meer dan 10.000 documenten verleend in 2013
Dienst Regelingen wordt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Jaaroverzicht CITES nieuwsbrief 2013

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Heeft u deze nieuwsbrief via iemand anders ontvangen en wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar cites@rvo.nl en vermeld daarin uw naam en e-mailadres. Indien relevant ontvangen wij bij uw aanmelding ook graag de naam van uw functie en het bedrijf waar u werkzaam bent.

U kunt zich altijd weer afmelden voor de CITES nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar cites@rvo.nl.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Schoe

M. Schoe MSc.
Specialist Uitvoering Regelingen

………………………………………………………………
Team Natuur | CITES-bureau
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ministerie van Economische Zaken
Juliana van Stolberglaan 148| 2595 CL | Den Haag
Postbus 19530 | 2500 CM | Den Haag
………………………………………………………………
T 088 – 042 42 42
E cites@rvo.nl
W www.rvo.nl en www.mijn.rvo.nl

PDF versie van de 2013 11 & 12 CITES nieuwsbrief