IMG_3640.1Het opstappen is het eerste commando wat de meeste mensen hun vogel aan zullen leren. Bij een jonge handopfok vogel gaat dit vaak vanzelf. Maar hoe leer je dit een oudere of angstige vogel aan? En hoe laat je de vogel weer netjes afstappen? En hoe krijgen we onze vogels zo ver dat ze het allerliefst bij ons willen zitten? Met de juiste informatie is dit eenvoudig aan te leren.

Opstappen:
Vaak word het opstappen aangeleerd door de hand zachtjes tegen de buik van de vogel te duwen. Veel vogels stappen dan vanzelf op maar er zijn ook vogels die niet van deze aanpak zijn gediend. Zij proberen zich dan te verdedigen met hun snavel. Ik maak dan ook liever gebruik van de target. In het vorige artikel heb ik uitgelegd hoe de vogel kan worden aangeleerd om de target te volgen en aan te raken. Met het opstappen krijgt targettraining zijn eerste toepassing. Als de vogel eenmaal geleerd heeft wat het aanraken van de targetstick voor lekkers kan opleveren, zal hij dit graag doen. Zorgen we er nu voor dat de  target alleen aangeraakt kan worden vanaf onze hand dan zal de vogel de hand gaan gebruiken om bij de target te komen. Hierbij heeft de vogel zelf het initiatief. Hij mag zelf beslissen of hij de stap waagt. Beloon uw vogel dan ook uitbundig als hij op uw hand stapt en de target raakt.
Een vogel die bang is voor handen zal eerst moeten leren dat handen te vertrouwen zijn, voordat hij er op durft te stappen. Misschien dat uw vogel zelfs niet uit zijn kooi durft te komen. In dat geval kan het best begonnen worden met clicker en targettraining terwijl de vogel nog in de kooi zit. Uw vogel zal door deze training dan al snel meer vertrouwen in u krijgen en uit gaan zien naar uw komst. Als uw vogel de target telkens goed aanraakt kan u het deurtje van de kooi openen en uw hand aanbieden met de targetstick vlak boven uw hand. De vogel hoeft dan nog niet op uw hand teIMG_3503 stappen maar er wel dichtbij komen. Herhaal dit een aantal keren en laat uw vogel steeds iets dichter bij uw hand komen totdat hij uiteindelijk uw hand aan moet raken. Beloon uw vogel rijkelijk en uitbundig als hij dit eenmaal doet. Blijf ondertussen goed op de lichaamstaal van uw vogel letten. Veel vogels zullen de hand willen voelen met hun snavel en/of tong voordat zij hierop durven te stappen. Verwar dit gedrag niet met bijten, maar geef de vogel de kans om dit te doen. Na een aantal sessies zal de vogel zijn angst overwinnen en op de hand  stappen. Dit kan bij vogels die al wat ouder zijn echt wel even duren. Verwacht dan ook niet dat u uw vogel in een dag kan leren opstappen. Mogelijk heeft uw vogel slechte ervaringen om te verwerken. Geef uw vogel de tijd en heb geduld. Beloon uw vogel in ieder geval voor elke vordering hoe klein deze ook zijn. Probeer ook altijd de training positief af te sluiten. Vraag uw vogel iets te doen waarvan u zeker weet dat hij dit kan om de training met een positief gevoel af te sluiten. Dan hebben zowel u als uw vogel de volgende sessie weer zin om te beginnen. Let op; een sessie duurt in het begin maar een paar minuten. Als u weet dat uw vogel na 3 minuten zijn concentratie verliest, stop dan voortaan na 2 minuten. U moet altijd eerder stoppen dan dat de vogel dat wil. Op deze manier zullen de sessies uiteindelijk langer gemaakt kunnen worden.
Zodra uw vogel eenmaal goed op uw hand stapt om bij de target te kunnen komen gaat u het commando “stap op” gebruiken vlak voordat uw vogel op uw hand stapt. Uw vogel gaat dit commando dan associëren met het op de hand stappen. Na enige tijd kan u de target weglaten en zal uw vogel opstappen als u dit commando uitspreekt. Probeer ook altijd uw hand op dezelfde manier voor uw vogel te houden. Uw vogel zal uw uitgestoken hand dan gaan zien als een visueel commando om op te stappen. Houd in ieder geval altijd uw hand iets hoger dan de zitplaats van uw vogel. Vogels stappen veel beter op als zij iets omhoog moeten stappen.

Afstappen:
Het afstappen is eenvoudiger aan te leren dan het opstappen. Draai uw vogel zo dat deze naar zijn zitplaats gericht is en hij dus vooruit af kan stappen. Houd uw hand iets lager dan de stok en beweeg uw hand nu langzaam naar de stok toe. Waarschijnlijk zal uw vogel al voordat de stok zijn buik raakt hierop stappen. Spreek hierbij op duidelijke toon het commando “stap af” uit. Beloon uw vogel als hij op de stok stapt. Geef hem altijd de tijd om rustig zijn beloning op te eten. Het zal niet lang duren of uw vogel zal het spel van op en afstappen erg leuk gaan vinden. De combinatie van aandacht en voedselbeloningen is voor een gezonde papegaai onweerstaanbaar.
De wat angstigere vogel zal in het begin na het opstappen en het ontvangen van zijn beloning al uit zichzelf terug willen keren naar zijn “veilige” zitstok. Geef uw vogel hiervoor de kans maar probeer hem wel met zijn gezicht richting de stok af te laten stappen zodra hij dit toelaat.

Op de hand zitten:
Voor het op de hand zitten is niet echt een commando. Maar het is wel iets dat iedere papegaai graag zou moeten doen. Vogels uit de handopfok zijn hier vaak van jongs af aan aan gewend en weten niet beter. Andere vogels moeten het op de hand zitten leren waarderen. Dit gaat heel goed door de vogel uitbundig te belonen zodra hij op de hand zit. Geef de vogel met name de eerste keren dat hij op de hand zit de “jackpot”; een hele hand met zijn favoriete voedselbeloning. Op deze manier wordt uw hand het fijnste plekje in het hele huis voor de vogel om te gaan zitten. Als uw vogel van kroelen en knuffelen houdt dan is uw hand natuurlijk ook dé plek om wat aandacht te geven aan uw vogel. Wat voor beloning u ook kiest het zal in ieder geval bijdragen aan een diepere band met uw vogel.


[whitespace height=”30″]