Het gaat goed met de Spix ara!

spix
De Spix ara is één van de meest bedreigde dieren op onze planeet, als gevolg van de vernietiging van het leefgebied en zeker ook door de illegale vangst. Sinds het verdwijnen van de laatste Spix ara in de natuur in 2000 wordt algemeen aangenomen dat de spix uitgestorven is in het wild. De IUCN Red List classificeert de Spix nog als ‘Critically Endangered’ en niet als ‘Extinct in the Wild’, maar dat is meer een formeel standpunt als wat anders. Het argument is dat het leefgebied onherbergzaam is en nog niet volledig doorzocht is. En wie weet leeft ergens in dat stukje pure natuur nog een Spix. Klinkt als een sprookje: ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ (leuk voor ‘n Rio 3).

HouderGeslachtTotaal
Totaal32-4779
Al Wabra - Qatar24-3660
NEST - Brazilië3-710
ACTP - Duitsland4-37
Lymington Foundation - Brazilië1-01
Loro Parque - Spanje0-11

Als we ons tot de feiten beperken dan weten we dat er inmiddels 79 Spix ara’s (32 mannetjes en 47 vrouwtjes) in gevangenschap leven bij vijf verschillende houders (waarvan er 3 actieve kweekprogramma’s hebben) en dat het aantal langzaam toeneemt. Het is niet uitgesloten dat er links of rechts in privé collecties meer Spix ara’s gehouden worden, maar daar is verder niets van bekend. Maar het lijkt ons sterk dat in landen waar de ‘regels minder streng zijn’ helemaal niets meer aanwezig is na alle illegale vangst…

Cyanopsitta_spixii_2JH
In de periode 2012-2013 zijn er de nodige ontwikkelen geweest rondom de Spix ara’s van de verschillende houders:

  1. De Brazliaanse overheid maakt werk van het plan ‘Ararinha na Natureza’ om tussen 2017 en 2021 de Spix ara te herintroduceren in de natuur. De vijf houders van Spix ara’s werken actief mee aan dit plan. Er worden stappen gemaakt bij het beschermen en herstellen van het natuurlijke leefgebied. Als direct gevolg van het plan zijn in totaal 8 Spix ara’s verhuisd.
  2. Het Loro Park heeft 1-1 verplaatst naar ACTP in Berlijn, en beide ara’s zijn inmiddels verpaard met twee andere vogels uit de collectie. Vanuit de ACTP collectie zijn vervolgens 0-2 jonge 2011 Spix ara’s (gekweekt door ACTP) naar NEST Brazilië overgebracht. Later dat jaar zijn 1-3 overgebracht van het Loro Parque naar NEST Brazilië. Daarmee heeft NEST Brazilië inmiddels een collectie met kweekpotentie opgebouwd.
  3. Al Wabra heeft inmiddels haar eerste succes geboekt met haar ‘kunstmatige inseminatie’ programma bij haar Spix ara’s.

Kunstmatige inseminatie bij ara’s

Dierenarts Daniel Neumann van ‘Parrot Reproduction Consulting’ zegt, ‘ik heb vaak kunstmatige inseminatie bij papegaaien toegepast, maar geen enkele keer was dit zo bijzonder als bij de Spix’s. Als kleine jongen volgde ik al het trieste verhaal van de verdwijning van de Spix ara in het wild en nu heb ik de eerste succesvolle kunstmatige inseminatie bij een Spix ara gedaan en dat voelt heel goed’. Zodra de pop het eerste ei had gelegd, nam het team een spermamonster van een man waarvan aangetoond was dat hij een goede kwaliteit sperma had. Vervolgens werd het sperma ingebracht in de eileider van de Spix pop, in de hoop dat dit het volgende ei zou bevruchten voordat de eischaal was gevormd. Dit proces werd herhaald na het tweede en het derde ei, aangezien Spix ara’s vaak een legsel van 4 eieren hebben. Na zeven lange dagen kon eindelijk gecontroleerd worden of de eieren waren bevrucht. Twee van de zeven eieren die kunstmatig waren bevrucht waren inderdaad bevrucht en werden in de broedmachine uitgebroed. De eieren werden dagelijks gecontroleerd en ook werd de hartslag gemonitord, totdat de eieren na 26 dagen uitkwamen. De volgende stap is het toepassen van kunstmatige inseminatie bij de Spix ara’s die al in Brazilië zijn.


[whitespace height=”30″]