Fokker, kweker of Aviculturist?

Het houden van huisdieren is één van de verworvenheden van onze maatschappij, opgebouwd over vele eeuwen. Papegaaien werden bijvoorbeeld in het oude Rome al gehouden als huisdier. Veel mensen genieten van huisdieren en beschouwen hun huisdier als een volwaardig lid van het gezin. En hebben daar vervolgens ook letterlijk alles voor over. Vandaar ook dat de huisdierenbranche goede zaken doet en werkgelegenheid biedt aan flink wat nederlanders.

In Nederland worden beduidend meer vogels gehouden als huisdier of gezelschapsdier als bijvoorbeeld honden of katten. Net als bij andere huisdieren wordt bij vogels ook gesproken over een ‘fokker’ of een ‘kweker’. De klank van het woord ‘fokker’ is altijd al ‘besmet’ geweest… meestal heeft men het dan over ‘broodfokkers’ die actief zijn voor het geld en zich totaal niet bekommeren over dierenwelzijn en gezondheid. En ja… er zijn de nodige ‘broodfokkers’ actief in Nederland. De term ‘kweker’ klinkt al heel anders, maar is de laatste jaren ook aan inflatie onderhevig. De broodfokkers profileren zich meestal als ‘kwekers’ en dus is het moeilijk om onderscheid te maken tussen de ‘goeden en de kwaden’. Op veel vogelforums worden lijstjes bijgehouden over goede en slechte kwekers, vaak synoniem voor respectievelijk ‘hobby kwekers’ en ‘handelaren met een winkel’.

Bedrijven waar in één seizoen vele honderden vogels binnenkomen en weer vertrekken, zijn plekken waar dierenwelzijn en gezondheid vaak van ondergeschikt belang is. Dit soort bedrijven zijn ook verantwoordelijk voor de export van meer dan 100.000 papegaaien naar het buitenland (waarbij de laatste jaren de vraag vanuit het Midden Oosten gigantisch is). Enige vorm van regulering is dan ook bittere noodzaak.

Er zijn verschillende motieven waarom mensen vogels houden en kweken. Sommige mensen kweken vogels om ze voor de toekomst te behouden, maar de meerderheid van vogelbezitters houdt vogels als gezelschapsdier of als siervogel.

Wij hebben de term ‘kweker’ al enige tijd losgelaten en beschouwen onszelf als aviculturist. Avicultuur wordt omschreven als de gehele cultuur rondom het kweken van vogels. Iemand die zich hiermee bezighoudt noemt men een aviculturist. De avicultuur is veel breder als het kweken van vogels, en richt zich ook op  de natuurlijke leefomgeving van de vogels en de bescherming van de vogels in de natuur. Educatie en conservatie spelen een belangrijke rol in de avicultuur. De meest omvattende definitie van het woord avicultuur wordt gegeven door Michael A. Wetherall. Hij zegt: “Avicultuur is het beoefenen van het houden en kweken van vogels in gevangenschap onder gecontroleerde omstandigheden, zoals in een gesloten volière, voor (semi-)wetenschappelijk onderzoek en conservatie.” Enkele ethische motivaties voor avicultuur zijn: verlies van habitat, natuurrampen, conservatie, educatie en onderzoek. Onethische redenen zijn onder andere: hebzucht, winst en status. Aviculturist Jean Delacour (1890-1985) gaf als omschrijving van het begrip avicultuur: “De wereldwijde hobby van het houden en kweken van wilde vogelsoorten in gevangenschap, met het doel bufferpopulaties te beheren, zodat deze in de toekomst gebruikt kunnen worden om populaties in de natuur weer te versterken.”

Als aviculturisten moeten we zorgvuldig onze woorden afwegen als we het over vogels houden en kweken hebben.

Zeg zeker niet het volgende:Zeg het bij voorkeur op de volgende manier:
We hebben een collectie vogels met daarin een aantal ara's en kaketoes.We hebben een groep vogels met daarin een aantal ara's en kaketoes.
Mijn ara's zijn wilde vogels (die afkomstig zijn uit Zuid Amerika).Onze ara's zijn hier in Nederland geboren en opgegroeid. Het zijn gedomesticeerde vogels.
Onze ara's zijn bedreigde diersoorten en zijn daarom vergunningsplichtig.De ara populatie in de natuur is bedreigd en neemt helaas steeds verder af. Als aviculturist zal ik er alles aan doen om de ara populatie in de natuur te behouden.
De vereniging heeft een tentoonstelling georganiseerd, waarin ook mijn ara's in een kooi getoond worden.Ik ben lid van een vogelvereniging, waar wij gezamenlijk onze vogelhobby delen.
We houden onze ara's in kooien.We houden onze ara's in volières die speciaal ingericht zijn.
Ik ben een fokker of kweker van ara's.Ik ben een aviculturist en bekommer mij om veel meer zaken dan uitsluitend het kweken van ara's.
Laast is één van mijn ara's ontsnapt (op dezelfde manier als een kat of hond ook wel eens ontsnapt).Laatst is één van mijn ara's weggevlogen (zoals een kat of hond ook wel eens wegloopt). Gelukkig heb ik haar teruggekregen.
Onze ara's leven in gevangenschap (zoals ook dieren in gevangenschap leven).Onze ara's maken deel uit van ons gezin, en leven bij ons thuis.