Bij mensen is er duidelijk sprake van een linkse of rechtse oriëntatie. En dan hebben we het even een keer niet over de politiek (waarom zouden we ook?) maar over rechts of linkshandig, of rechts of linksbenig. Vrijwel iedereen (een enkele voetballer uitgezonderd) heeft daairn een voorkeur. Meestal is iemand met een voorkeur voor de linkerhand, ook linksbenig en is het linkeroog dominanter.  De oorzaak is onbekend, maar erfelijkheid lijkt wel een rol te spelen. Net als de ontwikkeling en specialisatie van de hersenhelften. Dit proces wordt versterkt doordat met de ‘sterke hand of been’ allerlei vaardigheden aangeleerd worden, waardoor de spieren zich ook weer beter ontwikkelen. Een mooi onderwerp voor een studie bij papegaaien, zou je zeggen… want hoe zit dat daar?

Onderzoekers van de macquarie Universiteit in Sidney Australië hebben in een studie geconstateerd dat papegaaien net als mensen, een voorkeur hebben voor de linker- of rechterkant van hun lichaam. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters. Papegaaien hebben duidelijk een favoriete poot om voedsel mee op te pakken en gebruiken meestal het oog aan dezelfde kant van hun lichaam om hun maaltijd te bestuderen. Het onderzoek is gedaan onder Australische papegaaiensoorten, maar het klinkt aannemelijk dat de conclusies voor meer papegaaiensoorten opgaan.

Een opvallend resultaat uit de studie is dat individuele vogels van veel papegaaiensoorten allemaal linkshandig of juist allemaal rechtshandig zijn. “We hebben bijvoorbeeld nog geen enkele ‘rechtshandige’ Grote geelkuifkaketoe gevonden”, verklaart hoofdonderzoeker Cullum Brown op BBC News. “Dit is interessant omdat een extreme voorkeur voor het gebruik van één poot niet veel voorkomt onder andere dieren, maar wel bij mensen”, aldus Brown. Bij mensen is ongeveer 90 procent van alle individuen rechtshandig.

Het onderzoek kwam tot stand door 322 vogels van 16 verschillende papegaaiensoorten te bestuderen. “We keken naar de oogvoorkeur van de dieren”, aldus Brown. “Bij bijna elke soort was er een sterke correlatie tussen het oog waarmee ze voedsel bekeken en de poot waarmee ze hun eten oppakten.” De dieren ontwikkelen hun voorkeur voor een lichaamshelft net als mensen overigens pas in hun jeugd. Pas geboren papegaaien zijn nog niet ‘links- of rechtshandig’. De voorkeur voor het gebruik van één ledemaat suggereert volgens de wetenschappers dat de hersenen van papegaaien zijn opgedeeld in twee helften, net als bij mensen. “Deze voorkeur voor een lichaamshelft is een reflectie van de dominante hersenhelft die is betrokken bij het analyseren van informatie over beschikbaar voedsel”, aldus Brown.